Oct1

Kristin Hamilton @Crow's Coffee

Crow's Coffee, 7440 Washington Street , Kansas City, MO

Open mic w/ featured artist Kristin Hamilton